«Центр розвитку професійної освіти»

Громадська спілка

МЕТА

здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів суспільства

МІСІЯ

змінити Україну, через впровадження у дію розуму, нових компетентностей та цінностей

ЦІННОСТІ

Чесність, Справедливість, Довіра, Активність, Відкритість до нового

ВІЗІЯ

Стати новою генерацією, яка є Авторитетом, до якого прислуховуються; Рушієм, який веде уперед Спільнотою, яка формує світогляд; Взірцем, який надихає до звершень; Системою, яка має вплив на прийняття прогресивнтх рішень.

Освітні зміни та підвищення кваліфікації педагогічних працівників: виклики і перспективи

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Забезпечення інноваційного розвитку

Формування ресурсного забезпечення розвитку діяльності

Підвищення якісного рівня педагогічного потенціалу

Формування принципів ціннісного лідерства та лідерства служіння

Поліпшення якості підготовки та перепідготовки

Посилення транскордонного партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими закладами освіти

Розвиток міжнародного партнерства, інтеграція в європейський простір

Механізм забезпечення:
  • обласні та місцеві бюджети;
  • програми фінансування фондами;
  • розгалуджена система інноваційних центрів на місцях;
  • трансграничні освітні платформи;
  • освітня наукова кооперація із закладами освіти;
  • залучення професійних та сертифікованих тренерів.
  • Під час навчання враховуються найкращі практики бізнесу, для створення інновацій та кар'єрного зростання
  • Політика повної зайнятості та розвиток нових навичок, відповідно до технічного прогресу
  • Інвестиції у людський ресурс, через призму нових навичок
  • Професійна освіта на всіх рівнях: від дошкільної освіти до освіти дорослих

ІННОВАЦІЙНІ ЦЕНТРИ НА МІСЦЯХ

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

01

Нові підходи до навчання

02

Національна освітня електронна платформа

03

Система ПК із врахуванням особливостей регіону

04

Врахування світових економічних викликів

НАШІ ПАРТНЕРИ