Стажування

Здійснюється за індивідуальною програмою, яка розробляється і затверджується суб’єктом.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про обсяг, очікувані результати навчання. Може містити іншу інформацію, що стосується проходження стажування вчителем.

Для проходження стажування суб’єкт підвищення кваліфікації та заклад освіти, працівник якого має пройти стажування, укладають договір.

Індивідуальна програма – невід’ємний додаток до договору.

Стажування може здійснюватися в:

  • y закладах освіти;
  • установах;
  • організаціях;
  • на підприємствах.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, крім закладів вищої і післядипломної освіти:

  • в закладі освіти за місцем роботи працівника;
  • в іншому закладі освіти.

Керівником такого стажування має бути педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання, крім звання «старший вчитель», та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому законодавством порядку.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти:

  •  y закладі освіти за місцем роботи працівника;
  • y іншому закладі освіти;
  • y науковій установі.

Керівником такого стажування призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який працює у суб’єкта за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10 років досвіду роботи на посадах науково-педагогічних чи наукових працівників.

Стажування у інших суб’єктів має відбуватись під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі – керівник стажування).

Оплата праці керівника стажування у інших суб’єктів визначається суб’єктами самостійно або на підставі укладених договорів про стажування педагогів.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.