Підвищення кваліфікації

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Принципи

 • свобода і відповідальність суб’єкта (розробляє і затверджує програму суб’єкт підвищення кваліфікації. Її може бути розроблено на основі типових програм, що затверджуються МОН);
 • відкритість (суб’єкт забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті).

Інформація

Програма повинна містити інформацію про:

 • її розробника/розробників;
 • найменування;
 • мету;
 • напрям;
 • зміст;
 • обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС;
 • форму/форми підвищення кваліфікації;
 • перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Також програма може містити інформацію про:

 • розподіл годин за видами діяльності: консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо;
 • особу/осіб, які виконують програму: освіта, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, досвід роботи тощо;
 • строки виконання програми;
 • місце виконання програми;
 • очікувані результати навчання;
 • вартість або про безоплатний характер;
 • графік освітнього процесу;
 • мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;
 • академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;
 • можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;
 • додаткові послуги: трансфер, проживання і харчування, послуг для осіб з інвалідністю тощо;
 • документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(станом на 01.02.2020)

 • Освітні зміни та підвищення кваліфікації педагогічних працівників: виклики і перспективи
 • Нові підходи до реформування освіти
 • Правові аспекти господарських відносин в закладах загальної середньої освіти
 • Забезпечення якості освіти у діяльності ЗЗСО: управлінський та психологічний аспекти
 • Правове регулювання інтелектуальної власності в освіті
 • Інклюзивне освітнє середовище нової української школи
 • Психологічний супровід реалізації Концепції «Нова українська школа»
 • Захист дітей в цифровому середовищі
 • Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації
 • Нова українська школа. Стартап нових ідей
 • Публічні закупівлі в закладах освіти
 • Організація STEM-освіти в закладах освіти
 • Основи викладання курсу у ЗЗСО «Захист дітей в цифровому середовищі»